Adatvédelmi nyilatkozat

A Vértes- Útitárs Kft (székhely: 2890 Tata, Vértesszőlősi út 52. )  weboldala, a  www.vertesutitars.hu oldal,  melyet adatkezelőként, üzemeltet. A Vértes- Útitárs Kft. alábbiakban ismerteti az adatkezelési elveit, melyben az Iroda részletezi  a honlapját felkereső felhasználók adatainak védelmét .

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály

 

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

Az adatkezelő számára kiemelten fontos, hogy a  tevékenysége során ügyfelei, weboldalának látogatói személyes adatainak védelme során körültekintően járjon el, s hogy az érintett személyek információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa.

Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak. Az adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adatok védelme elérje a szükséges szintet , és a személyes adatokat titkosan és biztonságosan kezeli.

A weboldalon az önkéntesen megadott személyes adatokat tárolja az adatkezelő:   azonosítására alkalmas információk ("személyes adatok"), többek közt a vezeték- és utónév, a telefonszám, a levelezési és e-mail cím és a számlázási adatok is. Megrendelés esetén a mindenkori hatályos számviteli- és adójogszabályok szerint köteles az adatkezelő felvenni és tárolni a jogviszonyhoz és a teljesítéshez szükséges adatokat.

 
A www.vertesutitars.hu honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen tájékoztató rendelkezéseit és az Adatkezelő szolgáltatási, felhasználási, adatkezelési és adatfeldolgozási elveit és feltételeit. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a személyes adatok marketing célú felhasználásához az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges, amely bármikor visszavonható.

 

 1. Kifejezések:  

a,  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 b, hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amelymegfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 c,  tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

d, adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

e, adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 f, adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 g, nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 h,adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 i, adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 j,harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  

2. Az adatkezelés alapja:


a, Személyes adat akkor kezelhető, ha

·             ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

·             azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli

·         Személyes adat kezelhető akkor is az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges.

·         A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése jóváhagyása szükséges.

b, Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


c,Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

d,A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett egyértelműen, érthetően  ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

3. Cookie-k, (adatfájlok) használata


A honlap kis méretű adatfájlokat , cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb.

A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Vértes- Útitárs Kft., és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában. Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban.

Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.

Partnerünk, a Google hírdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében az ön számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. Így ha weboldalunkról elhagyja, egyéb weboldalon is találkozhat hirdetéseinkkel. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését.

A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani
 

 


3. Hírlevél regisztráció és küldése


Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére.
Az Üzemeltető a hírlevelére feliratkozóinak hírlevelet küld ki. A feliratkozás az Üzemeltető honlapján lehetséges. A regisztrációhoz a feliratkozó nevét és email címét szükséges megadni.
Az Üzemeltető a feliratkozók e-mail címeit csak és kizárólag hírlevelének kiküldéséhez használja, azokat harmadik személynek semmilyen körülmények között át nem adja. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében hogy a rendszerben tárolt címek biztonságban legyenek, és harmadik személy ne tudjon azokhoz hozzájutni, illetve azokkal visszaélni.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Vértes- Útitárs Kft munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonásáig.

A hírlevelet lemondani a Leiratkozás linkre kattintva lehet.

 4. Kapcsolatfelvétel, megrendelőlap kitöltése


Az adatkezelővel honlapon keresztül a név, e-mail cím és az üzenet megadásával, és elküldésével, vagy e-mail útján lehet az adatkezelővel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a számviteli- és adó szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat.
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Adatkezelő weboldalának használatakor a felhasználó által esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

  • postai úton: a Vértes- Útitárs Kft 2890 Tata, Ady Endre u. 8/a , vagy 2800 Tatabánya, Fő tér 18/d postacímére
  • e-mail-ben a tata@vertesutitars.hu , vagy tatabanya@vertesutitars.hu címen
  • telefonon a +36 34 380-114 vagy +36 34 223-016 -os számon


Az adatkezelés célja: Vértes- Útitárs Kft weboldalának üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés elsődleges célja, hogya Vértes- Útitárs Kft, mint adatkezelő az ügyfeleivel létrehozott utazást közvetítő szerződéssel összefüggésben, valamint az ügyfelei megrendelésének megfelelően a kiválasztott utazási irodával létrehozandó utazási szerződés kapcsán kezelje az ügyfelei személyes adatait

 Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy az adatkezelés vagy feldolgozás során jogait megsértették, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 (1) 391-1400

Fax: 06 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.huAz adatkezelő adatai, elérhetősége:

Iroda neve: Vértes-Útitárs Kft

Székhely: 2890 Tata, Vértesszőlősi út 52.

Tatai iroda: 2890 Tata Ady Endre u 8/a

Tatabányai iroda: 2800 Tatabánya, Fő tér 18/d

Cégjegyzékszám: 11-09-025016

Adószám: 13150428-2-11

Engedély szám: U-000427

E-mail: tata@vertesutitars.hu, tatabanya@vertesutitars.hu

Honlap: www.vertesutitars.hu